Zenker

Live Event On-Demand Videos

Zenker

EndoClubNord | POEM | Zenker

Zenker Diverticulum – Z-POEM

ENDOCLUBNORD 2020 – Zenker Diverticulum – Z-POEM Symptomatic Zenker diverticulum

WATCH THE VIDEO

EndoClubNord | Zenker

Endoscopic treatment for a Zenker diverticulum

Endoskopische Therapie eines Zenker Divertikels ECN 2018

WATCH THE VIDEO